SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Pogoji in določbe

Pogoji uporabe

Različica, ki se uporablja od 1. junija 2018
Zadnja posodobitev:1. januar 2020

PREAMBUL à SPLOŠNI POGOJI

Ti splošni pogoji uporabe vsebujejo informacije o pravilih, ki veljajo za uporabo spletnega mesta in aplikacij, ki jih družbe skupine SEB dajo na voljo javnosti, ter o pravilih, ki veljajo za obdelavo vaših osebnih podatkov.

Pojem Groupe SEB vključuje vse družbe, ki so v neposredni ali posredni lasti družbe SEB SA, registrirane v Lyonskem trgovinskem registru pod št. 300 349 636, s sedežem na naslovu 112 Chemin du Moulin Carron, Campus SEB, 69130 Ecully, Francija.

Da bi natančno ugotovili, kateri subjekti, ki pripadajo skupini SEB, so odgovorni za spletno mesto ali aplikacijo, ki jo uporabljate, vam predlagamo, da si ogledate pravno obvestilo, ki je na voljo na spletnem mestu/aplikaciji.

Skupina SEB ima v lasti številne blagovne znamke, zlasti TEFAL (ali T-FAL, odvisno od države), ROWENTA, ALL-CLAD, WMF, LAGOSTINA, MOULINEX, KRUPS, CALOR, SEB, EMSA, OBH NORDICA, KAISER, ARNO, CLOCK, IMUSA, ASIA FAN, MIRRO, MAHARAJA WHITELINE, PANEX, SUPOR. Več informacij o skupini SEB in njenih blagovnih znamkah najdete na naši spletni strani www.groupeseb.com.

Poleg teh splošnih pogojev uporabe lahko obstajajo tudi posebni pogoji, značilni za različna spletna mesta/aplikacije.

SLOVARČEK

Kakšen je pomen opredeljenih izrazov?

Aplikacija

Pomeni mobilno aplikacijo, kjer je to primerno, vključno z aplikacijami, vgrajenimi v naše povezane izdelke.

Ocena

Pomeni ocene, ki nam jih pošljete o naših izdelkih, ter povezane videoposnetke in fotografije, ki jih dodate na spletno mesto/aplikacijo, če je ta funkcija na voljo, in ki so vidni vsem uporabnikom.

Pogoji uporabe

Pomeni te splošne pogoje uporabe, ki urejajo uporabo spletnega mesta/aplikacije.

Pogoji prodaje

Pomeni, če je primerno, splošne pogoje prodaje izdelkov in/ali storitev, ki so na voljo na spletnem mestu/aplikaciji.

Komentarji

To pomeni vsako sporočilo, besedilo, videoposnetek, fotografijo, ki jih dodate na stran/aplikacijo, z izjemo ocen, ki so vidne vsem uporabnikom.

Vsebina

Pomeni vse avdio in video datoteke, slike, besedila, informacije, baze podatkov, koncepte blagovnih znamk, logotipe, tehnične in grafične rešitve, videz, strukturo in vsako lastnost, ne glede na to, ali je zaščitena s pravicami intelektualne lastnine ali obstoječimi ali prihodnjimi zakonskimi določili, ki jih postavimo na spletno mesto/aplikacijo in/ali vam jih damo na voljo na spletnem mestu/aplikaciji.

Piškotki

To pomeni besedilne datoteke, ki vas lahko identificirajo kot stranko in shranijo vaše osebne nastavitve (na primer vaše jezikovne izbire) in informacije, povezane z vašim obiskom naših strani/aplikacij (vključno s podatki o toku klikov). Ta izraz vključuje piškotke in druga orodja za sledenje (sledilnike).

Podatki

Pomeni osebne podatke, ki jih zbiramo prek spletnega mesta/aplikacije, torej informacije, ki vas neposredno ali posredno identificirajo.

Blagovna znamka/znamke

Pomeni blagovne znamke, logotipe, blagovne znamke in vsa druga imena, ki so v lasti skupine podjetij SEB.

Mi, naši, nas

Pomeni podjetje ali podjetja Groupe SEB, navedena v Pravnem obvestilu na spletnem mestu/aplikaciji.

Storitev(e)

Pomeni, posamično ali skupaj, katero koli storitev in katero koli funkcionalnost, povezano s to storitvijo, ki jo ponujamo na spletnem mestu / prek aplikacije brezplačno ali proti plačilu.

Spletna stran

Po potrebi pomeni to spletno mesto.

Vi, vaš

Pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki dostopa do spletnega mesta/aplikacije, po njej brska ali jo obišče v poslovne ali neposlovne namene.

MOŽNOSTI, KI JIH PONUJA SPLETNA STRAN/APLIKACIJA.

Sprejetje in sprememba pogojev uporabe

Z dostopom do spletnega mesta/aplikacije se strinjate, da vas zavezujejo ti pogoji uporabe in vsi drugi pogoji, ki so povezani z njimi ali se nanje sklicujejo in veljajo v času dostopa.

Če zavračate katero koli od obveznosti ali pogojev iz pogojev uporabe, ne uporabljajte spletnega mesta/aplikacije. Kadar koli lahko v celoti ali delno spremenimo spletno mesto/aplikacijo, storitve in/ali pogoje uporabe.

Storitve, ki so na voljo na naših spletnih mestih in aplikacijah, so namenjene osebam, starim 16 let ali več. Podatkov, ki jih posredujejo mladoletne osebe, ne bomo zbirali ali obdelovali.

Kako lahko uporabljate spletno mesto/aplikacijo?

Podeljujemo vam neizključno in neprenosljivo pravico do uporabe vsebine spletnega mesta/aplikacije izključno za uporabo spletnega mesta/aplikacije v skladu s pogoji uporabe.

Na splošno se zavezujete, da boste ravnali v skladu s pogoji uporabe in pravili uporabe ter veljavnimi zakonskimi obveznostmi.

Zlasti se strinjate, da boste upoštevali naslednja pravila:
 • Uporabljajte spletno mesto/aplikacijo v dobri veri in v skladu z njenim/njihovim navedenim namenom;
 • Ne kopirajte v celoti ali delno, ne razmnožujte, prodajte, licencirajte, distribuirajte, dodeljujte, spreminjajte, prilagajajte, prevajate, izdelujte izvedenih del, dekompilirajte, izvajajte povratnega inženiringa, razstavljajte ali poskušajte pridobiti izvorno kodo spletnega mesta/aplikacije;
 • Ne izogibajte se varnostnemu sistemu ali pravilom uporabe vsebine, ki je na voljo, se uporablja ali uporablja na spletnem mestu/aplikaciji, ali jih ogrožajte;
 • Ne uporabljajte virusom podobnih sistemov, robotov, programske opreme ali podprogramov, s katerimi posegate ali poskušate posegati v delovanje spletnega mesta/aplikacije ali v uporabo spletnega mesta/aplikacije s strani druge osebe;
 • Pri uporabi spletnega mesta/aplikacije ne objavljajte ali vnašajte netočnih ali zavajajočih informacij; Ne prevzemajte identitete druge osebe;
 • Ne zbirajte podatkov drugih uporabnikov, da bi jih uporabili za pošiljanje komercialnih ponudb ali enakovrednih ponudb ali za vključitev v storitve za oblikovanje seznamov.
V zvezi s pripravo in objavo komentarjev in/ali mnenj se strinjate z naslednjim:
 • Da boste vedno vljudni in spoštljivi do drugih uporabnikov;
 • Da ne boste objavljali komentarjev in/ali mnenj, ki bi lahko vplivali na pravice tretjih oseb ali naše pravice, zlasti pravice intelektualne lastnine;
 • Ne objavljati Komentarjev in/ali Mnenj, za katere bi lahko veljalo, da spodbujajo ali predstavljajo kazniva dejanja ali prekrške, spodbujanje k nasilju, žalitve, žaljivke, obrekovanje, obrekovanje, rasistična ali revizionistična sporočila, opravičevanje vojnih zločinov, sklicevanje na prodajo nezakonitih izdelkov in/ali storitev katere koli vrste, opravičila za teroristična dejanja, pozive k umoru ali spodbujanje k samomoru, pornografsko ali pedofilsko vsebino, napade na varnost ali celovitost države ali ozemlja katere koli vrste, pri čemer ta seznam ni izčrpen;
 • Spletnega mesta/aplikacije ne uporabljajte za promocijo svojega osebnega spletnega mesta/aplikacije ali za pošiljanje neželenih komercialnih sporočil ("spam").
Objava komentarjev in/ali mnenj

Na spletnem mestu/aplikaciji lahko dodate komentar in/ali oceno.

Upoštevajte, da si lahko vse komentarje in/ali ocene ter podatke, ki jih posredujete na spletnem mestu/aplikaciji, ogledajo drugi uporabniki.

Objava Komentarjev in/ali Mnenj mora biti v skladu s pogoji veljavne Listine o moderiranju, ki jo boste morali upoštevati.

Vsak Komentar ali Recenzija, ki ne bo v skladu s Pogoji uporabe, bo naš moderator izbrisal brez predhodnega obvestila in brez obveščanja ali pridobivanja dovoljenja avtorja.

Kljub temu nismo odgovorni za Komentarje in/ali Mnenja, ki so na voljo na spletnem mestu/aplikaciji, in v zvezi s Komentarji in/ali Mnenji ne dajemo nobenih izrecnih ali implicitnih jamstev.

KDO JE LASTNIK VSEBINE, OBJAVLJENE NA SPLETNEM MESTU/APLIKACIJI?

Vsebina

Naše pravice

Vsebina, ki sestavlja spletno mesto/aplikacijo, in pravice do nje so v lasti skupine SEB, med drugim vključno z blagovnimi znamkami, oblikovanjem, obliko, strukturo, koncepti, tehničnimi in grafičnimi rešitvami, bazami podatkov, programsko opremo in izvorno kodo ter razporeditvijo in lokacijo teh elementov, ki sestavljajo spletno mesto/aplikacijo in storitve ter so podlaga spletnega mesta/aplikacije in storitev in/ali se prenašajo prek spletnega mesta/aplikacije in storitev in/ali so na voljo prek spletnega mesta/aplikacije in storitev.

Vsako razmnoževanje, predstavljanje, prilagajanje, spreminjanje, objava, prenos, izkrivljanje, vključevanje v drugo spletno mesto, komercialno izkoriščanje in/ali ponovna uporaba celotnega spletnega mesta/aplikacije in/ali vsebine ali njenega dela s katerim koli postopkom in na katerem koli mediju je strogo prepovedano in lahko predstavlja prekršek, ki se kaznuje po francoskem zakoniku o intelektualni lastnini in vseh drugih veljavnih pravnih določbah.

Komentarji in ocene

Vaše pravice

Vaši komentarji in ocene so in ostanejo vaša last.

Zagotavljate, da imate vse pravice do svojih komentarjev in mnenj, zlasti pa, da ne kršijo pravic tretjih oseb.

Obveščamo vas, da bodo Mnenja in Komentarji, ki jih pošljete prek spleta, vključeni v bazo podatkov spletnega mesta/aplikacije, ki jo upravljamo mi.

Naše pravice

Na nas prenesete naslednje neizključne avtorske pravice za vaše komentarje in ocene:
 • Pravico do reprodukcije, spreminjanja, prilagajanja, izvajanja in prevajanja vseh ali katerega koli dela komentarjev in mnenj z vsemi sedanjimi ali prihodnjimi sredstvi zapisa, zlasti na katerem koli strežniku ali trdem disku, v kateri koli obliki in z uporabo katerega koli postopka ali tehnologije, znane ali neznane v tistem času, in z vsemi komunikacijskimi sredstvi, zlasti z uporabo interneta, vključno s spletnimi stranmi tretjih oseb, intraneta, tiskanega formata ali tiskanih medijev;
 • Pravico, da pravice, podeljene na podlagi zgornje dodelitve, za plačilo ali brezplačno prenesemo na katero koli tretjo osebo po naši izbiri za zgoraj navedene operacije.

Te pravice so nam podeljene za vse komercialne in nekomercialne namene za celotno obdobje veljavnosti avtorskih pravic, ki veljajo za nas, zdaj in v prihodnosti, po vsem svetu.

Na primer, komentarji in ocene, podane na naših spletnih mestih/aplikacijah, se lahko pod vašim psevdonimom reproducirajo na spletnih mestih tretjih oseb za promocijo naših izdelkov.

ODGOVORNOST

Kdo je odgovoren za povezave na druga spletna mesta?

Spletno mesto/aplikacija lahko omogoča dostop do drugih spletnih mest in/ali aplikacij prek hiperpovezav. Teh spletnih mest in aplikacij ne upravljamo in ne moremo nadzorovati njihove vsebine.

Zato v nobenem primeru ne moremo biti odgovorni za:
 • Vsebino in storitve, ki so na voljo na teh aplikacijah in/ali spletnih mestih tretjih oseb, ali
 • Kakršno koli zbiranje in prenos podatkov, nastavitev piškotkov ali kateri koli drug postopek, ki ga ta spletna mesta in aplikacije izvajajo za iste namene; ali
 • Varnostne težave ali težave z integriteto podatkov, strojne in programske opreme, na katere lahko naletite, ter za kakršne koli posledice ali izgubo, ki lahko nastanejo zaradi vaše uporabe teh aplikacij in/ali spletnih mest tretjih oseb.

Za vašo uporabo teh aplikacij in/ali spletnih mest tretjih oseb lahko veljajo dodatni pogoji, na katere nimamo vpliva. Spletna mesta in/ali aplikacije tretjih oseb zato uporabljate na lastno odgovornost.

Kdo je odgovoren za dostop do spletnega mesta/aplikacije?

Ne moremo zagotoviti, da na spletnem mestu/aplikaciji ni tehničnih nepravilnosti, napak ali težav ali da jih je mogoče odpraviti, niti da bo spletno mesto/aplikacija delovalo brez prekinitev ali napak ali da je združljivo z vsemi vrstami strojne opreme. Zato vam priporočamo, da za preverjanje, ali je aplikacija združljiva z vašo mobilno napravo, preverite seznam združljivosti, ki je na voljo v informacijskem listu o izdelku na spletnem mestu.

Spletno mesto/aplikacija deluje prek interneta in mobilnih omrežij, ki so zunaj našega nadzora. Ne odgovarjamo za nedostopnost spletnega mesta / aplikacije ali za kakršne koli težave ali nezmožnost prenosa ali dostopa do vsebine in storitev.

Storitev je lahko nedostopna v času vzdrževanja, posodobitev ali sprememb. V nobenem primeru ne moremo biti odgovorni za prekinitev dostopa do storitve zaradi vzdrževanja, posodobitve ali spremembe celotne storitve ali njenega dela.

Pridržujemo si pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in po lastni presoji spremenimo, prekinemo, začasno ustavimo ali prekinemo dostop do celotnega spletnega mesta/aplikacije ali njenega dela, vključno z vsebino in storitvami, brez predhodnega obvestila, v skladu z zakonskimi določbami. V nobenem primeru ne moremo biti odgovorni, če spletno mesto/aplikacija ni na voljo. Poleg tega si pridržujemo pravico, da začasno ali trajno prekinemo dostop do spletnega mesta/aplikacije, zlasti v primeru prenehanja poslovanja, povezanega s spletnim mestom/aplikacijo, ali v primeru skupnega postopka zaradi insolventnosti.

Če smo odgovorni za škodo, ki ni določena v teh pogojih uporabe, je naša odgovornost omejena izključno na določeno, dejansko in neposredno škodo.