Jamstvo

Vaš izdelek lahko popravi družba KRUPS, tako v jamstvenem obdobju kot po njem. Za ogled jamstvenih pogojev za vaš izdelek izberite informacije, ki jih potrebujete:  

ELEKTRONSKI APARATI MANJŠIH DIMENZIJ

Jamstvo Krups velja samo za uporabo v gospodinjstvu. Ne velja za strokovno ali komercialno uporabo.

Prenos informacij o jamstvu

Prenos seznama držav, v katerih velja